پایان هژمونی دلار؟

کنت راگاف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ در خصوص پایان هژمونی دلار، معتقد است این هژمونی حتی در صورت از بین رفتن به طور یک شبه و آنی رخ نخواهد داد.

فارغ از این که هدف گذاری دولت چین در این باره چه باشد، توقف سیطره دلار بر نظام مالی جهان، دنیا را با شوک‌های اساسی اقتصادی مواجه خواهد کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد