‌تفاهم نهایی نزدیک شد ؟

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین:

اشتراک نظر درباره هدف نهایی میان اعضا وجود دارد.

اختلاف‌نظرها پایان نیافته و بعضا اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.

مذاکرات به مرحله‌ای رسیده که کار بر روی متن مشترک قابل انجام است.

نگارش متن در برخی حوزه‌ها قابل آغاز است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد