آغاز ۱۴۰۰ با ریزش دسته جمعی بازارها

باشروع سال جدید شاهد تحولات سیاسی در ماه فروردین بودیم که این امر در کنار عوامل دیگر تاثیراتی بر بازارهای مالی و دارایی گذاشت.

بازارها در پایان فروردین نسبت به آخرین روزهای معاملاتی اسفند با ریزش دست جمعی مواجه شدند. اما هر کدام از بازارها به چه دلیلی و چه میزانی کاهش داشتند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد