سال جدید در کدام بازار سرمایه‌ گذاری می‌ کنید ؟

در این گزارش میدانی «اکوایران» به سراغ مردم رفتیم تا ببینیم با توجه به تجربه سرمایه‌ گذاری که در سال ۱۳۹۹ داشتن، در سال ۱۴۰۰ در کدام یک از بازارها سرمایه‌ گذاری می‌ کنند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد