از روز آزادی مطبوعات چه می‌دانید؟

امروز، ۳ مه «روز جهانی مطبوعات آزاد» است.

 آزادی بیان خبرنگاران و حفظ امنیت آنان برای پوشش اتفاقات و رویدادهای مهم در جای‌جای جهان با وجود خطرات احتمالی که آنان را تهدید می‌کند، سازمان ملل متحد را بر آن داشت که یک روز در سال را به اهمیت آزادی بیان در این عرصه اختصاص دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد