آب کردن اسلحه!

مقامات بلژیک با هدف امنیت جامعه و شهروندان دست به اقدام جالبی زده‌ اند.

جمع‌آوری بیش از ۲۲ هزار اسلحه از شهروندان بلژیکی و ذوب کردن آن تبدیل به فولاد بازیافتی.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد