برنج تبدیل به رویا شد؟

در اردیبهشت ۹۹ قیمت برنج ایرانی و خارجی به ترتیب در دامنه ۲۵ و ۱۰ هزارتومان بود

اما حالا در اردیبهشت ۱۴۰۰ این رقم به ترتیب به قله ۴۰ و ۲۵ هزارتومان رسیده. 

افزایش ۶۰ درصدی در قیمت برنج ایرانی و همچنین افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ برنج خارجی، اما آیا این افزایش قیمت باعث حذف برنج از سفره ایرانیان شده؟ 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد