صندوق توسعه ملی ناجی بورس می‌شود ؟

در نامه‌ای که فعالان بازار سرمایه تحت عنوان حمایت از بازار نوشته بودند، مطرح شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند حرکتی به بازار دهد و کمک‌کننده آن باشد.

اما از طرف دیگر برخی معتقدند که این برداشت تنها آثار تورمی دارد و گرهی هم از معضلات بورس باز نمی‌کند. علیرضا توکلی کاشی در این خصوص توضیح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد