اصل ماجرای بنزین ۲۰ هزار تومانی چست؟

طرح بنزین ۲۰ هزار تومانی از سوی رامین مهمانپرست در روزهای اخیر سرو صدای زیادی به پا کرده است. اصل ماجرا چیست؟ جزئیات طرح مذکور را در اکوایران ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد