ادعاهای قبل از انتخابات

ادعاهای جدیدی که در چند روز گذشته در کلاب هاوس و شبکه‌های مجازی دیگر سروصدا کرد را نیز می‌توانیم در گروه این افشاگری‌ها دسته‌بندی کنیم.

نبود اطلاعات کافی در این شبکه‌ها و همچنین رویکرد مشابه مسئولین در رد این ادعاها تاکیدی بر این نکته است که «شنونده باید عاقل باشد».

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد