قیمت بنزین واقعی می‌شود؟

علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که قیمت بنزین باید به قیمت واقعی خود برسد و افزایش تدریجی قیمت را روشی مناسب برای این اقدام می‌داند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد