پایان بخشنامه بازی در تامین اجتماعی

دو دهه در تامین اجتماعی چه گذشت؟ در ۲۰ سال گذشته ۲ هزار بخشنامه در این سازمان برای امور مختلف صادر شد؛ البته چالشی که دستگاه‌های اجرایی مختلف در کشور درگیر آن هستند!

در سازمان تامین اجتماعی، مشخصا از ۲ هزار بخشنامه، طی دو دهه گذشته، ۱۰۰۰ بخشنامه در معاونت بیمه ای این سازمان صادر شده است که فعالان اقتصادی زیادی از تعدد این حجم از بخشنامه دچار سردرگمی شدند.

سرانجام، این ۲ هزار بخشنامه چه شد؟ 

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم «تنقیح قوانین و مقررات تامین اجتماعی» از ساماندهی بخشنامه‌ها خبر داد. 

البته وی در بخشی از اظهاراتش از الکترونیکی و غیرحضوری شدن ۴۰ خدمت تامین اجتماعی به جامعه هدف از جمله پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان این سازمان به صورت غیر حضوری خبر داد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد