شاخص کل ۶ رقمی خواهد شد؟

در اولین روز از خرداد ماه، بازار سهام باز هم به روند نزولی خود ادامه داد و با افتی ۲۷ هزار واحدی به کار خود پایان داد. خروج پول حقیقی هم، به مبلغ ۹۷۶ میلیارد تومان به ثبت رسید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد