فضای مجازی در اختیار چه کسی است؟

از دیروز تا امشب فضای انتخاباتی تا اندازه زیادی تحت تاثیر نشست کلاب هاوسی احمدی‌نژاد بود چرا که این بار هم او حرف‌های عجیبی زد که هم هوادارانش را به وجود آورد و هم منتقدانش را مثل همیشه آشفته کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد