عبور جهانگیری از روحانی ؟

حرف و حدیث‌های تازه درباره اختلاف عمیق روحانی و جهانگیری روی سایر موضوعات انتخاباتی سایه انداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد