پرده‌ها ۸۴ کنار رفت

ایام انتخابات فرارسیده و کاندیداهای مختلف هر یک برای کسب رای به شعارهای اقتصادی متوسل شده است.

یکی می‌گوید یارانه را برای دهک‌های پایین چند برابر می‌کند، یکی عدد ۴۵۰ هزار تومان را به زبان آورده، یکی گفته یارانه را ۳ برابر می‌کنم و دیگری معتقد است می‌توان به برخی دهک‌ها یارانه ۱.۵ میلیون تومانی پرداخت کرد.

اما شاید برایتان جالب باشد که موضوع پرداخت نقدی به مردم ریشه در اواسط دهه ۷۰ دارد و بسیاری افراد که تاریخ اقتصاد را به یاد دارند، خاطرشان هست که ماجرا از یارانه تخم مرغ شروع شد!

با این حال پس از چند سال، اولین بار پرده از طرح‌های پشت پرده و گفتگوهای تخصصی، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ کنار رفت. انتخاباتی که ۳ نفر از کاندیداها علنا از طرح‌هایشان در این زمینه گفتند. با این حال در سال‌های بعد اتفاقات زیادی افتاد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد