طعنه های اقتصادی به جدال اول

مناظرات دور نخست درحالی به پایان رسید که اهالی اقتصاد پاسخ های قانع کننده ای برای سوالات خود نیافتند.

با اینکه محور مناظرات اول بحث های اقتصادی بود،‌ اما پرونده اقتصاد کماکان باز ماند و جدال ها به سمت حاشیه رانده شد.

اهالی اقتصاد چه برداشتی از جدال اول داشتند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد