برداشت رای از سبد مالباختگان بورس ؟

نام بردن پرتکرار از بورس و متضرران و مال باختگان در این بازار، شباهت بسیاری دارد با سال ۹۲ و حواشی موسسات مالی و اعتباری در آن زمان.

در هر دو مقطع ۱۴۰۰ و ۱۳۹۲ یک نقطه پررنگ به چشم می‌خورد: صحبت از جبران ضرر.

کار به جایی رسیده است که کاندیداها برای کسب احتمالی رای، صحبت‌هایی مطرح می‌کنند که نه تنها با ذات بازار و تجربیات جهانی و ماهیت بورس در تعارض است، بلکه رنگ و بوی غیر قانونی هم پیدا می‌کند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد