چند نفر مناظره اول را دیدند ؟

گویا نزدیک به ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال ایرانی اولین مناظره انتخاباتی را تماشا کرده‌ اند.

این یعنی چند نفر و در مقایسه با میزان تماشای اولین مناظره‌ دو انتخابات قبلی چه معنی دارد؟ شاید اگر این داده‌ها را کنار پیش‌بینی تازه در مورد میزان مشارکت قرار بدهیم به این نتیجه برسیم که تنور انتخابات هنوز به آن گرمی که باید و شاید نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد