دلار رضایی ۲۷ هزار تومان

محسن رضایی یکی از کاندیدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، از تضمین پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون نفر در صورت کسب رای اعتماد مردم خبرداد.

این میزان یارانه نقدی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که این نامزد دو روش «صرفه جویی ارزی» و «حذف یارانه طبقات بالا» را برای تامین منابع مالی پرداخت این میزان یارانه نقدی عنوان کرده است.

اما منظور محسن رضایی از «حذف یارانه طبقات بالا»، حذف یارانه نقدی بود یا یارانه انرژی؟ با محاسبات رضایی این منابع قابل تامین است؟

در ضمن دلار رضایی چند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد