غیبت بزرگ در نمایشگاه بورس

سیزدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس از روز گذشته آغاز به کار کرده است.

نکته جالب در این دوره از نمایشگاه، غیبت قابل توجه نهادهای مالی مربوط به بازار سرمایه بوده است تا ارتباط رودررو با مردم به کمترین حد برسد. گزارش اکوایران از اولین روز نمایشگاه را مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد