تب انتظارات تورمی کم شد

جدیدترین آمارهای نظام پولی و بانکی تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به روزرسانی شده است.

بنابر آخرین آمار منتشر شده،‌ رکوردزنی تاریخی رشد ۱۲ ماهه پول که در پایان تابستان ۱۳۹۹ به حدود هشتاد درصد رسیده بود، ادامه پیدا نکرد و در پایان پاییز و زمستان ۱۳۹۹ تب تند پول رو به سردی رفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد