مقدمه‌ای بر نظریه انتخاب عمومی | قسمت اول

دونالد بودرو، اقتصاددان و استاد دانشگاه جورج میسن، در مصاحبه با (Mercatus Center) در رابطه با مکتب اقتصادی «انتخاب عمومی» توضیح می‌دهد.

این مکتب تاثیر به سزایی در فهم رابطه میان سیاست و اقتصاد داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد