رانت ۴۰ ساله متوقف می‌ شود ؟

برخی نامزدها از پایان فساد و رانت در روزهای نخستین نشستن بر صندلی ریاست جمهوری سخن می‌ گویند.

رانت‌هایی که بعضا فقط به ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود می‌شود.

رانت در اقتصاد ایران دامنه وسیعی دارد. تقریبا دبر روی هر صنعتی که دست بگذارید، بساط و روزنه‌های رانت دیده می‌شود.

از فولاد و پتروشیمی گرفته تا قیر رایگانی که با مجوز مجلس یازدهم قرار است توزیع شود!

در این گزارش اکوایران، به بخشی از رانت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اشاره شده است.

آیا رانت ۴۰ ساله، یک شبه متوقف می‌شود؟

 

حجم فساد و رانت در اقتصاد

فساد و رانت پرتکرارترین کلید واژه های این روزهای برخی نامزدهای انتخاباتی

کلیدواژه فساد شاید بیش از هر فردی، در کلام یک نامزد بیشتر قابل توجه است. رئیسی در اولین مناظره، ۱۰ بار کلیدواژه های فساد و ارز را به کار برد.

محسن رضایی هم ۸ بار مجموعا این دو عبارت را در مناظره نخست استفاده کرد و اولین دستور کار این نامزد در صورت اعتماد مردم به وی:

در میان اظهارات مبارزه با فساد نامزدها، بشیتر به رانتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد، اشاره می شود. بله ارز ۴۲۰۰ رانت است اما اقتصاد ایران به رانت های مزمنی دچار است که شاید کمتر به آن اشاره شده یا حتی صحبتی از آنها به میان نیامده

حذف قیمت گذاری دستوری در صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشی، سیمانی، خودرویی ، قیر رایگانی که مجلس یازدهم شرکت ملی نفت را مکلف کرد تا یک میلیون تن قیر تا سقف ۴ هزار میلیارد تومان را برای راه های روستایی و بازآفرینی شهری و مسکن مهر تامین کند، معافیت مالیاتی که به ظن همین این نامزد انتخاباتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

ممنوعیت های صدور مجوز برای واردات دارو و نهادهای دامی هم گوشه ای از سیاست های رانت زاست.

عدم صدور مجوز برای فعالیت های نهادهای مالی که کارگزاری های بورس فقط بخشی از این نهادها هستند

یارانه انرژی در حوزه برق، بنزین و گازوئیل هم که بارها در اظهارات نامزدها به آن اشاره شد.

عزل و نصب بنگاه های واگذار شده هم بخشی از همین رانت در اقتصاد است.

چرا با وجود فروش بخشی از سهام شرکت های دولتی اما مدیریت بنگاه ها را همچنان دولت تعیین می کند؟

نیروگاه های برق ، پالایشاگاه ها ، بانک های خصوصی  و پتروشیمی ها هم گوشه ای از این عزل و نصب های رانت زاست.

اینها بخشی از حجم فساد و رانت در اقتصاد هستند. اگر رای اعتماد مردم را گرفتید تمام این فهرست در یک شب پاک می شوند و یک مسیر ۴۰ ساله متوقف خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد