بخش خصوصی خبر از فرصت سوزی در حوزه رمز ارز ها داده بود

کمی قبل‌تر از اینکه کلمه رمزارزها بین اخبار منتشر شده از سوی مسئولین شنیده شود، بخش خصوصی پیگیر قانون‌مند کردن این حوزه بود.

 همایش‌ها و سمینارهایی توسط بخش خصوصی برای رگولیشن رمزارزها برگزار شده بود و شاید به خیلی از دغدغه‌های امروز مسئولین، حدود چهار سال پیش پرداخته شده بود.

به نظر شما بخش خصوصی و فعالین حوزه رمزارزها چقدر در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نقش داشته‌اند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد