منتظر اتفاق خاصی نباشید

مناظره سوم چه آورده‌ای برای دنبال‌کنندگان انتخابات داشته است؟

آیا در این مناظره برنامه مشخصی از سوی نامزدها ارائه شد؟ محمدعلی جنت‌خواه، تحلیلگر سیاسی معتقد است بیش از به برنامه‌ها، باید رویکرد نامزدها را در لابلای صحبت‌ها جستجو کرد. از نظر شما کدام نامزد رویکرد مداخله‌جویانه در اقتصاد نداشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد