جیب شخصی منبع تحقق وعده‌ ها ؟

برایند اقتصاددانان از چشم انداز اقتصاد ایران در دولت بعد چیست؟

وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری بعضا صاحبنظران را هم متعجب کرد. از بی‌برنامگی تا ارائه برنامه‌‍‌های ماورایی. 

یکی از ابهامات اقتصاددانان این است که منبع وعده‌های آرمانی کجاست؟ اگر «قانون بودجه» منبع این وعده‌هاست همین بودجه هم با کسری مواجه است، پس گویی ظاهرا این وعده‌های به ظاهر رنگارنگ قرار است از جیب شخصی تامین شود!

گفت و گوی اکوایران با فرخ قبادی اقتصاددان را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد