دژپسند پاسخ همتی را داد

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به اکوایران به برخی اظهارات مطرح شده در مناظره‌ها در خصوص بازار سرمایه و اتهامات وارده به وزیر اقتصاد مبنی بر هدایت مردم به این بازار ، و تامین کسری بودجه دولت از این محل پاسخ داد.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص تغییر سه رئیس سازمان بورس در یک سال هم توضیحاتی ارائه داد. نرخ بهره، اوراق بدهی، صندوق تثبیت بازار سرمایه، ابربدهکاران بانکی از جمله مسائل مطرح شده در این مصاحبه است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد