روی پنهان نظرسنجی ها

مفاهیم کیفی چگونه کمی می شوند؟ آیا نقشه ذهنی ایرانیان قابل خوانش است؟

رد کدام طبقه جامعه ایران بر احزاب و رسانه ها بیشتر قابل رویت است؟

مردم ایران در برهه های حساس به دنبال چه مسائلی هستند؟

سالار کاشانی، معاونت پژوهشی ایسپا در گفت‌و‌گو با اکوایران پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد