وعده رفع فیلترینگ جدی نیست

در تبلیغات انتخابات به گونه‌ای وعده داده میشود که گویی تمامی محدودیت‌های جامعه می‌تواند به راحتی حل شود و کافیست که رییس جمهور دستور بدهد.

فیلترینگ یکی از آن مسائلی است که سال‌هاست بر سر نزاع و دعواست. اما کسی نیست که بگوید که با فیلترینگ موافق است. اما آیا عمل این افراد با گفته‌هایشان هم‌خوانی دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد