نامزدها جلودار سیل نقدینگی نیستند

مگر اقتصاد مسئله اول ایران نبود؟ چه شد که در مناظره ها هیچ برنامه ای جز شعار ندیدیم؟ چه شد که مهمترین سوالات اقتصادی جا ماند؟‌

منابع خزانه میعادگاه وعده های انتخاباتی شده است، همه قرار است در آن دست کنند و وعده های خود را عملی،‌ غافل از اینکه کف گیر به ته دیگ خورده.

کسری بودجه، نظام ناتراز بانکی، صندوق بازنشستگی و مشکلات بسیار دیگر، که دولت آتی باید برای آن پاسخ های مناسب بیابد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد