روسیه الگوی خوبی نیست

در یکی از مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری، یکی از نامزدها ضمن اشاره به ناموفق بودن خصوصی سازی ها چند سال اخیر در ایران، روسیه را الگویی مناسب معرفی کردند.

اما آیا این کشور در دنیا به عنوان نمونه ای موفق در این زمینه شناخته می‌شود؟

بهتر است نگاهی بیاندازیم به این تجربه اقتصادی در اصلی ترین بازمانده شوروی سابق.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان سال ۱۹۹۱ میلادی، خصوصی سازی اموال دولتی در روسیه آغاز شد، ولی دولت روسیه این روند را با ضعف پیش برد و به دلیل عدم رعایت پیش نیازها، نتوانست به نتیجه مطلوبی ختم شود و طبقه ای از الیگارشی را در روسیه پدید آورد.

از جمله مهم‌ترین ملاحظات خصوصی‌سازی می‌توان به «ایجاد بسترهای آزادی اقتصادی و رقابت»، «نهادسازی»، «ایجاد ساختار مستحکم حقوقی» و «بازسازی ساختاری» اشاره کرد.

اما چرا برخی سیاستمدارن، این خصوصی سازی را الگوی خوبی برای ایران می‌دانند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد