تراشه‌ ای مغزی برای بشریت

ایلان ماسک موسس شرکت نورالینک، بتازگی جزئیات بیشتری دربارۀ تراشه مغزی نورالینک فاش کرده است.

به گفته او به وسیله این تکنولوژی، یادگیری زبان طی ۵ تا ۱۰ سال آینده منسوخ خواهد شد و انسان‌ها می‌توانند به کمک تراشه مغزی با یک زبان مشترک با یکدیگر صحبت کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد