بدون سانسور با جمهور

وعده‌ های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی چقدر شما را قانع کرد؟

مهمترین دغدغه اقتصادی جامعه چیست؟ 

چقدر به حل مشکلات در دولت بعد امید دارید؟

بدون سانسور در میان مردم، انتخابات ۱۴۰۰.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد