اگر شما رئیس جمهور بودید...

انتخابات ۱۴۰۰ به پایان رسید. ابراهیمی رئیسی، سیزدهمین رئیس جمهور ایران تعیین شد.

«اگر شما رئیس جمهور بودید؟»؛ پاسخ مردم، از قاب دوربین اکوایران.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد