مسکن در منطقه شما ارزان‌ تر شد ؟

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمتی مسکن در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد، قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت در بیشتر مناطق شهر افزایشی بوده و فقط در سه منطقه قیمت‌ها روند کاهشی داشته است.

در این گزارش مقایسه قیمتی مسکن به تفکیک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بازه ماه‌های اردیبهشت تا خرداد مشاهده می‌کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد