کنکور حذف شدنی است؟

رتبه کنکور، همانند شماره شناسنامه تا عمر داریم با ما می ماند، اما آیا حرص و جوش هایی که سر این رتبه خورده ایم، ارزش آن را داشت؟

رتبه برتر ها از دغدغه خود می‌گویند.

 امیرحسین فرازمند، مشاور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و ناصر کوهستانی کارشناس مسائل آموزشی از مسیر کنکور و چالش های آن صحبت می‌کنند.

مستند کوتاه کنکور حذف شدنی است؟ امشب از اکوایران

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد