قاره بدون نمکی

حضور تماشاگران در مسابقات یورو ۲۰۲۰ حتی شمای غیرفوتبالی را متعجب کرده که چرا در اروپا واکسیناسیون به گونه ای پیشرفت کرده که حتی مسابقات با حضور این حجم از تماشاگر برگزار می شود؟ عملکرد ضعی

عملکرد ضعیف ایران در واکسیناسیون به حدیست که حتی برخی مسئولان نسبت به شیوع پیک پنجم شدار می دهند.

حتی بی‌نظمی و صف های طویل تزریق واکسن هم به انتقادات از مدیریت واکسیناسیون دامن زده است. 

وزیر بهداشت هم یا هشدار می دهد یا بغض می‌کند یا قرار است روزی اسراری که در سینه دارد فاش کند.

آقای نمکی، مردم واکسن می خواهند، نه بغض و هشدار شما برایشان مهم است، نه تمایلی به شنید اسراری که در سینه تان حبس شده!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد