سرگذشت حبیب در انتظار بهروز وثوقی

بازگشت هنرمندان و ورزشکارانی که در زمانی مجبور به ترک وطن شدند و همیشه آرزوی بازگشت به ایران را داشتند همیشه از مسائلی بود که در ابتدای هر دولت از آن صحبتی به میان می‌آید.

بازگشت بهروز وثوقی به ایران نیز یکی از مسائلی است که پس صحبت‌های رئیس جمهور آتی در مورد اهمیت بازگشت ایرانیان به کشور بار دیگر مطرح شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد