آثار کسری بودجه

سال‌هاست کسری بودجه به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بدل شده و گویا اراده‌ای برای درمان این تومور بدخیم وجود ندارد.

این کسری اگر پوشش داده نشود و از ترازنامه بانک مرکزی تامین شود، مردم باید هزینه‌اش را با تحمل تورم بپردازند. 

پویا جبل عاملی، اقتصاددان در این باره توضیح می‌دهد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد