توقف اشتباهات اقتصادی دولت های قبل ؟

ایران در رتبه دخالت دولت در بازار رتبه ۱۶۴ ام را دارد. همین جمله کافی است برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران و دلیل مشکلات عدیده‌ای که با آن دست به گریبان هستیم.

دولت تا حدود یک ماه دیگر تغییر خواهد کرد و طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور منتخب باید حداکثر تا دو هفته، اعضای کابینه اش را معرفی کند.

چشم بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به این تیم است و برنامه‌هایی که برای اصلاح ساختاری اقتصاد دارد. 

دیگر وقت آزمون و خطا نیست؛ شاخصه های اقتصادی همگی با صدای بلند در حال هشدار دادن هستند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد