نیاز به عمل اورژانسی تورم

آیا ابرتورم در راه است؟ تغییرات بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ از چه چیزی پرده برداری می کند؟

با اینکه دولت پارسال توانست از طریق اوراق قرضه کسری خود را تا حدودی جبران کند، اما امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۸۵۰ درصدی در فروش اوراق را تجربه میکند، در پایان دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم قرار است برای اقتصاد ایران چه روی دهد؟

پایان سال ۱۴۰۰ منتظر چه تورمی باشیم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد