رشد موشکی هزینه ها در بودجه

گویا پس از سال ها بودجه نویسی در کشور، مشکلات آن نمیخواهد حل شود،‌ این مسئله داد وزیر اقتصاد را هم درآورد.

از حضور خلق الساعه نهادها با دریافت ردیف بودجه تا حکم جهادی در مدیریت، خواست دژپسند چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد