نهادهایی که یک شبه سر از بودجه در می آورند

فرهاد دژپسند ضمن انتقاد از ساختار بودجه در کشور از حضور نهادهایی پرده برداشت که یک شبه در نظام بودجه ریزی وارد میشوند.

پیشنهاد وزیر به دولت آتی چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد