اولین عقب‌ نشینی در برابر اعتصابات

اینطور که دولت می‌گوید قرار است از طریق افزایش مزایای پیش بینی شده در مصوبه جدید دولت، رضایت کارگران و کارکنان ناراضی صنعت نفت جلب شود.

اما این اقدام سوالاتی هم به وجود می‌آورد که یکی از آنها در مورد منابع این افزایش حقوق است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد