نگران گوشت هم باشیم؟

خبرهایی درباره ذبح دام‌های بارور شنیده می‌شود، موضوعی که نهادهای مختلف درباره‌لش هشدار می‌دهند و روی ممنوعیت آن تاکید می‌کنند اما چرا این هشدارها بی‌تاثیر به نظر می‌رسد؟

اصلا چرا دامداران حیوانات با ارزش و بارورشان را به کشتارگاه می‌فرستند و این موضوع چه تاثیری بر بازار آینده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی خواهد گذاشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد