سهم احمدی نژاد در قطعی برق

تصمیماتی که دولت‌مردان اتخاذ می‌کنند اثراتی برجای می‌گذارد که بعضا پس از چندسال اثر خود را نشان می‌دهند.

سهم احمدی نژاد در قطعی برق چیست؟

سیدابراهیم موسوی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی شهید بهشتی پاسخ می‌دهد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد