علاوه بر برق،‌ منتظر قطعی گاز هم باشیم

کمبود منابع و ذخایر انرژی مشکلاتی را برای صنعت برق و مردم رقم زده است، با همین منوال، زمستان هم منتظر قطعی گاز باشیم؟

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق پاسخ می‌دهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد