معضل مسکن جهانی می‌شود

سرمقاله شماره اخیر مجله اکونومیست، به سه گسل اقتصاد جهان بعد از ریکاوری اشاره کرده است.

 بازگشت به رشد اقتصادی قبل از شیوع کرونا در هر کشوری به نحوه مواجهه با این گسل‌ها بستگی دارد. این سه گسل چیست؟ در ژورنالیست این هفته ببینید.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد