سیل تابستانی از کجا آمد ؟

درحالی که جنوب شرق و جنوب غرب ایران درگیر خشکسالی و خالی شدن منابع آبی هستند از بخش بزرگی از ایران خبر سیل می‌رسد.

در خیلی از شهرها مانند تهران هم با وجود هوای بسیار گرم‌ شاهد رگبارهای پراکنده هستیم که تعجب آور است و این سوال را به وجود می‌آورد که باران تابستانی آن هم در شهرهایی که انتظارش را نداریم از کجا آمده و آیا این اتفاق خوبی است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد